ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนพักหนี้

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากเลยครับ

ล่าสุด วันที่ 8 ม.ค. เป็นวันแรกที่ ธนาค ารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนมาตรการ ด่วนช่วยเหลือลูกค้าสิน เชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด ซึ่งเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์กของ CV-19 ระลอกใหม่

เพื่อเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ ระยะเวลามาตรการ 3 – 6 เดือน วงเงินสินเชื่อกว่า 670,000 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน

โดยลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต่อ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด

สามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115

เปิดลงทะเบียนวันนี้ ธนาคารออมสิน พักหนี้ ในพื้นที่สีแดง ที่เป็นพื้นควบคุมสูงสุด ของการแพร่กระจายของ CV-19 กว่า 28 จังหวัด ทั่วประเทศ

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน