ทองพุ่งพรวด เปิดตัวตลาดเช้าวันนี้ ปรับตัวขึ้นสูงมาก

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว สำหรับราค าทองวันนี้ 21 มกราคม 2564 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ซึ่งราค าทองปรับครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 150 บาท


ภาพจาก ราค าทอง

โดยราค าทองคำแท่ง รับซื้ ออยู่ที่ 26,400 บาท ข ายออก 26,500 บาท

ทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่ 25,923.60 บาท ขา ยออก 27,000 บาท


ภาพจาก ราค าทอง


ภาพจาก ราค าทอง


ภาพจาก ราค าทอง


ภาพจาก ราค าทอง


ภาพจาก ราค าทอง

อย่างไรก็ตาม ราคาทองก็ยังมีความผันผว นอยู่ในสัปดาห์นี้ ผู้ซื้ อจึงควรติดตามราค าทองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน