ทรงพระสิริโฉมงดงาม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ปรากฏกายด้วยฉลองพระองค์ 2 ชุด ในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช กัญญา เสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ของช่วงหัวค่ำ ที่ผ่านมา  เพื่อทอดพระเนตรการแสดง คอนเสิร์ต RBSO รายการ “Brave Frontiers”

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ปรากฎพระองค์ในฉลอง พระองค์แบบสากล ชุดราตรียาวสีขาวสะอาดตาแบบเปิดพระอังสา ดีไซน์เก๋ด้วยความฟรุ้งฟริ้งบริ เวณช่วงพระอุระ และงามวิจิตรด้วยลวดลายประณีตทั่วทั้งชุด

ส่วนในช่วงเข้า วันที่ 8 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช กัญญา เสด็จไปยังวาสุกรี กรุงเทพมหานด เพื่ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ โดยทรงไถชีวิตโค จำนวน 1คู่ ปล่อยนก และพันธุ์ปลาน้ำจืด

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ปรากฎพระองค์ในฉลอง พระองค์ชุดไทยเรือนต้นโทนสีส้มออน

โดดเด่นด้วยลวดลายสุดงดงามบริเวณเชิงพระภูษา ซึ่งเป็น ผ้าปักชนเผ่ามัง และชนผ่าอาข่า จากโครงการศิลปาชีพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา