ตลาดใหม่ดอนเมือง พบชาวโรฮีนจา ลอบเข้าเมือง จำนวน 18 คน

เป็นเรื่องราวที่สร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นเป็นอย่างมาก เพราะวันนี้ 5 มกราคม 2563 นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง รายงานกรณี จับกุมคนต่างด้าว (โร ฮี นจา) ในชุมชนหลังตลาดใหม่ดอนเมืองหลบหนีเข้าเมือง ดังนี้

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 สำนักงานเขตดอนเมือง ได้รับแจ้งจากประชาชน ในชุมชนประเสริฐเปรมประชา ซึ่งอยู่ด้านหลังตลาดใหม่ดอนเมือง ว่ามีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พักอาศัยอยู่ในชุมชน จึงได้ประสานแจ้ง สน.ดอนเมืองเข้าตรวจสอบ/จับกุม พบว่าเป็นชาวโร ฮี นจาหลบหนีเข้าเมือง ทำการจับกุมทั้งหมด 18 คน ส่งต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำการกักตัว เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางก ฎหมายและกองควบคุมได้ตรวจพบมีผลเป็นบวก 7 คน

จึงได้ดำเนินการ ฉี ดพ่น บริเวณที่พักอาศัยและบริเวณใกล้เคียง

โดยหน่วยควบคุมสัตว์และแ มลงนำโรคที่ 2 กองควบคุมโรค สํานักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และกองควบคุม จะดำเนินการ สอบสวนโรคผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ (5 ม.ค.64) รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป