ตรวจเช็ครายชื่อ 11 จังหวัดพื้นที่สีแดง กักตัว 14 วัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก Buriramguru ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ cv -19 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยระบุว่า ผู้ที่เดินทางมาจากเขตจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ให้รายงานตัวที่ศูนย์คัดกรอง พร้อมกักตัว 14 วัน โดยห้ามออกจากพื้นที่กักตัวเด็ดขาด

ทั้งนี้ หากกักตัวครบ 7 วันแล้ว สามารถขอตรวจได้อีกครั้ง โดยหากผลเป็นลบ จะสามารถออกจากพื้นที่กักตัวได้

สำหรับพื้นที่สีแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุไว้มีทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ ตราด สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี และจันทบุรี ต้องมีการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน พร้อมข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.รายงานตัว กรอกแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร.ตามความเป็นจริง

2.ต้องกักตัว 14 วัน เว้นแต่กักตัวครบ 7 วันแล้ว และผลตรวจยืนยันว่าไม่ติด โดยผู้นั้นต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง

3.กักตัวในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่กำหนดให้ โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักตัว หากมีอาการป่ว ยต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว