ดอยอินทนนท์ ประกาศปิดชั่วคราวแล้ว จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

เนื่องด้วยสถานการณ์ CV-19 ทำให้แหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่เลือกจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของผู้ติดต่อ เช่นเดียวกับ ดอยอินทนนท์ โดยเมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว หลังเจอกับสถานการณ์การแพร่ CV-19 ในขณะนี้

โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

ส่วนของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอื่น ๆ สามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) 28 จังหวัด หากสามารถงดเว้นการเดินทางก็ขอให้งดเว้นการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้ไปก่อน แต่ถ้ามีความจำเป็นเมื่อเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอิทนนท์ ให้กักตัว (home quarantine) 14 วันก่อนเดินทาง