ณวัฒน์ ตอกแรง ข่าวนายไชย์พล ทีวีได้เรตติ้ง คนไทยได้อะไร

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 ม.ค.นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรและเจ้าของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว โดยระบุว่า ร่วมกันรณรงค์ แบ นข่าวลุงพล

ขอเรีย กร้อ งให้ช่องทีวีที่นำเสนอข่าวลุงพลหยุดนำเสนอข่าวได้แล้วครับ อย่ าเห็นกับเรตติ้งอย่ ามอ มเม า น้ำเน่ าเกินไปแล้วครับ ทีวีมีประโยชน์มหาศา ล ถ้านำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งประเทศ บางสถานีรายงานข่าวลุงพลกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง


นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล

เรื่องลุงพลเป็นเพียงค ดีปกติรอให้ตำรวจทำงานแล้วนำเสนอข่าวทีเดียวก็ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศอีกมากมายที่มีประโยชน์ทำไมไม่ตามติดเหมือนเรื่องลุงพลเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือ CV19

เอาเวล าบนจอทีวีไปสร้างประโยชน์อย่ างอื่นดีกว่าครับหยุดสร้า งค่ านิยมแบบม อมเม า นำเสนอเรื่องลุงพลสถานีได้เรตติ่ง ถามต่อว่าคนไทยได้อะไรครับ


แบ น ข่าวนายไชย์พล วิภา

อย่ างไรก็ตามขอให้ตำรวจเร่งคลี่คล ายค ดีให้เร็วที่สุดก่อนสังคมจะป่ ว ยไปมากกว่านี้ครับ

ขอบคุณ มติชนออนไลน์