ซินแสดัง เผยดวงชีวิต ลุงพล ชี้เรื่องการสร้างพญานาค

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ซินแสเข่ง อาจารย์ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง ผอ.สถาบันโหราศาสตร์ พยากรณ์ แห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์ชน วนจุดสาเหตุ ของเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงระยะที่ผ่านมา ระหว่าง นายไชย์พล กับสื่อมวลชนว่า จากที่ได้วิเคราะห์ถึงพฤติกssมการกระทำ ของลุงพลที่มีอารมณ์ที่รุ นแร ง ใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่เจ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้น และเรื่องของดวงดาว

พบว่าดาวเสาร์ ดาวพระเคราะห์โคจรทับด วงชะตาชีวิตของลุงพล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุ ให้เกิดเรื่องความแต กแย กถอนตัว ของบุคคลที่เคยให้ความช่วยเหลือ หมอปลา คุณอุ๊บ ทนายความ เพราะเกิดความไม่เข้าใจ จนกลายเป็นความขั ดแย้ งของผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือลุงพลมาโดยตลอด

ซินแสเข่ง ยังระบุว่า ดูจากดวงชะตาของลุงพลแล้วกับเรื่อง สิ่งที่สำคัญที่สุดตามหลักของศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพญานาค ซึ่งตามหลักของโหราศาสตร์จีนแล้ว การสร้างพญานาคในที่ดินของลุงพล อาจจะทำให้มีผลก ระท บเกิดขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาความขั ดแย้ ง สร้างความไม่เข้าใจ ก่อให้เกิดความอึดอัด รำค าญ สับสน สร้างความกังวล ขุ่ นเคื องไม่เป็นสาระ

ทำให้เกิดการเจ็ บป่ว ยไม่สบายทั้งทางจิตใจและร่างกาย กับชีวิตของลุงพล ตามหลักโหราศาสตร์จีนเป็นปีที่ไม่ควรเอาเรื่องของพญานาค หรือมังกร เทพแห่งสวรรค์ เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิต และดวงชะตา เป็นอุปสรรคที่จะทำให้มีเหตุอันเป็นไป และได้รับแต่ความเดื อดร้อ นมาโดยตลอด

ซินแสเข่ง จึงได้วิเคราะห์สรุปว่า นอกจากช่วงจังหวะ ของปี 2564 นี้ รอบอายุของลุงพลจะเข้าเคราะห์ การโคจรของ ดาวพระเคราะห์ ดาวเสาร์ ดาวแห่งอุปสรรค ก็ยังโคจรมาทับ ดวงชะตา ของลุงพล อีกวาระหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา อาเพ ศกับเหตุความวุ่ นว าย เกิดขึ้น และการสร้างพญานาค ก็เป็นเรื่องที่ เป็นอุปสรรคมีผลกระทบ ต่อดวงชะตา ของลุงพล

อีกทั้งการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ก็ควรที่จะต้อง ได้มีผู้ร่วมอนุโมทนา กันมากๆ เพราะถ้าหากว่า บารมีของผู้ที่สร้างไม่ถึง ก็อาจจะทำให้ ชีวิตของผู้สร้างนั้น มีอันเป็นไปถึงชีวิตได้

ทั้งนี้ ซินแสเข่ง เผยดวงชีวิต ลุงพล ชี้ ดาวเสาร์ ดาวพระเคราะห์ โคจรทั บดวงชะตาชีวิต ทำให้มีปัญหาเรื่องความแ ตกแย ก และการสร้างพญานาค ตามหลักโหราศาสตร์จีน พญานาคกับมนุษย์ อยู่ร่วมกันไม่ได้ทำให้เจ็ บป่ว ย เครียด