ชาวเน็ตจับตา ไชย์พล ทำกับนักข่าวช่องอัมริทร์ทีวี

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เป็นคลิปที่ใครเห็นก็รับไม่ได้ สำหรับนายไชย์พล วิภา ทำกับนักข่าวช่องอัมรินทร์ทีวี เมื่อวันที่ 19 มกราคม เพจ อย่ าหาทำ V.3 ได้โพสต์คลิปนายไชย์พล แสดงพฤติกรรมไ ม่เหมาะสมอย่ างมาก


คลิปดังกล่ าว

กระช ากไมค์ นักข่าวช่องอัมรินท์ เอามือทุ บหลังนักข่าวไม่ได้มีการตอบโ ต้แต่อย่ างใด ด้ายนายไชย์พล เข้าไป กระช ากไมค์ผลั กหน้าอ ก เข้าไปต่ อย

หลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปต่างก็วิจ ารณ์การกร ะทำของนายไชย์พล ที่ไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อน

คลิป

ขอบคุณ คลิปจากเพจ อย่ าหาทำ V.3