ชาวบ้าน สุรินทร์ ทำพิธีเขมรโบราณ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ที่กลางหมู่บ้านภูมิโพธิ์ ม.9 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ชาวบ้านกว่า 50 คน มาร่วมทำพิธีของชาวเขมรพื้นบ้านสุรินทร์ ที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งเรียกพิธีนี้ว่า ปะโจลมะม๊ว ตามพิธีความเชื่อของชุมชน ที่เชื่อว่าการเล่นมะม๊วดเป็นการรักษาอาการเจ็ บป่ว ยของคนด้วยเสียงเพลง ประกอบกับช่วงนี้มีการแพร่ของ CV-19 ในระลอกใหม่ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันทำพิธีปัดเป่าโร คร้าย ไล่ CV-19

โดยมีแม่หมอหรือแม่มด จะเข้าทรงเพื่ออัญเชิญเทพธิดาสิ่งศักดิ์เพื่อเสี่ ยงทา ยดูอาการเจ็ บป่ วยเหล่านั้น ร่วมทั้งการเล่นมะม๊วดยังสามารถขจัดปัดเป่าทุกข์โศกโs คร้ ายและเพื่ออัญเชิญเจ้าที่เจ้าทางในหมู่บ้าน ให้ปกปักรักษาให้ลูกหลานในชุมชนแคล้วคลาดปลอดจากโร คภั ยไ ข้เ จ็บต่างๆ ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีนั้นในช่วงกลางวันชาวบ้านได้พากันเตรียมสถานที่โดยการทำตะซาลหรือโรงเรือนสำหรับประกอบพิธี

สำหรับการทำตะซาลนั้นได้มีการเอาเสาไม้ที่มีง่ามจำนวน 9 ต้น แล้วเอาไม้พาดเป็นขื่อบนง่าม หลังจากนั้นจะใช้ทางมะพร้าวสดผ่าเป็น2 ซีกมุงหลังคา โดยบางชุมชนนิยมกางเต็นท์ เป็นโรงประกอบพิธีเพราะสะดวกกว่าการทำตะซาลอย่างมาก มีการจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้บูชา วางไว้บนโต๊ะเป็นแถวยาวด้านหัวโรง ซึ่งจะกำหนดทิศด้านใดด้านหนึ่งเป็นหัวโรง ขึ้นอยู่กับแม่หมอนั้นๆเป็นคนกำหนด

โดยร่างทรงแต่ละคนจะมีเครื่องเซ่นไหว้ที่จัดเรียงไว้ในถาดของใครของมันเครื่องเซ่นไหว้หลักๆจะประกอบด้วยผลไม้ ขนม ข้าวตอก ก่อนเริ่มพิธีนักดนตรีจะโหมโรงด้วยเพลงดนตรีเป็นจังหวะทำนองดนตรีพื้นบ้านสุรินทร์ เครื่องดนตรีจะมี 4 ชิ้นประกอบด้วย แคน กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ ได้บรรเลงเพลงจังหวะท่วงทำนองที่ฟังแล้วเพราะจับใจ โดยมีการร้องรำเป็นจังหวะสลับกับการรำของแม่มดแต่ละคน บางห่วงจังหวะการละเล่นได้มีแม่หมอ หรือแม่มด ประกอบพิธีเข้าทรงเพื่อดูทางในสลับกันไป

แต่ละคนจะมีขันคนละ 1 ใบ ข้างในจะใส่ข้าวสารไว้เกือบเต็มขันแล้วจุดธูปปักตรงขอบขัน พอดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงแม่มดก็บูชาครูไหว้ครู เสร็จก็นั่งทางในสักครู่ก่อนที่จะอัญเชิญร่างทรงโดยการหมุนเวียนขันที่มีเทียนจุดอยู่วนๆรอบจากช้าๆไปจนถึงเร็ว จะกี่รอบนั้นขึ้นอยู่ว่าร่างทรงจะมาประทับตอนนั้น จะสังเกตุได้ตอนที่แม่มดกระแทกขันกับพื้นจนเทียนดับและข้าวสารกระเด็นกระดอนออกจากขันนั่นเอง

นางเพียบ ซ่อนจันทร์ อายุ 70 ปี แม่หมอหรือแม่มด ชาวบ้านตาพราม ม.8 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เล่าว่า ตามที่ได้มีโsคอยู่ในทุกวันนี้ การเล่นมะม๊วดเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งของชุมชนเช่นกัน โดยสามารถเล่นได้ทุกโอกาส สำหรับพิธีปะโจลมะม๊ว เป็นภาษาพื้นบ้านสุรินทร์ เป็นคำเฉพาะ ซึ่งมะม๊วด หมายถึง การเข้าทรง มีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าพิธีนี้มีมานานแล้ว ชาวเขมรสุรินทร์รับการถ่ายทอดต่อเนื่องกันมา จากรุ่นสู่รุ่น และปฏิบัติมาโดยตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยจัดพิธีนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสต่างๆ

แม่หมอเล่าต่อว่า การเล่นมะม๊วด เป็นการเล่นเฉพาะกาลตามความเชื่อของชุมชนนั้นๆ เพื่อแก้บนตามที่ได้บนบานไว้ และเพื่อรักษาผู้ป่ วย ซึ่งเป็นการอั ญเชิ ญบรรพบุรุษมาให้ความช่วยเหลือ ขอคำแนะนำผ่านล่าม หรือคนทรงเพื่อหาสาเหตุของการเจ็ บ ป่ว ย และหาทางรักษาตามความเชื่อชาวไทยเชื้อสายสุรินทร์ มีความเชื่อในเรื่องปู่ตา

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีการเล่นมะม๊วด ภูมิปัญญารักษาโร คด้วยเพลงดนตรี ที่สืบสานกันมานาน ตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายสุรินทร์ เป็นพิธีที่ช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับธรรมชาติ