ชาวบ้านสมุทรสาคร แห่ขอใบอนุญาตขอเดินทางออกนอกพื้นที่

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามอง หลังจากการควบคุมสถานการณ์ CV-19 มีการยกระดับ 5 จังหวัด ที่พบการแพร่กระจายยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้มีการข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)

ซึ่งทำให้ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ต้องแสดงใบอนุญาตในการเดินทาง เพื่อสกัดคนเข้าออกพื้นที่ บุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่


เอกสารขอเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม

โดยเมื่อเร็วๆนี้ พบว่า ช่วงเช้านี้ (7 มกราคม 2564) ประชาชนมารอติดต่อทำเรื่องขอเดินทางข้ามจังหวัด ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร หลังจากที่มีการประกาศออกมาจากทางภาครัฐว่า

ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ใน 5 จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องมีใบอนุญาต ซึ่งขณะนี้ประชาชนเริ่มมากันเป็นจำนวนมาก โดยทางจังหวัดระบวุ่า การขอใบอนุญาตจะรายงานให้ทราบต่อไป

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่ต้องการออกนอกพื้นที่ควบคุม อย่ าลืมทำเรื่องขอเอกสารกันด้วยนะคะ