ชัดเจน 1 ก.พ.นี้ ศธ.แจงเปิดเรียนปกติ ให้เด็กเลื่อนชั้นอัตโนมัติไม่ต้องสอบ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความฮื อฮาเป็นอย่ างมาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เผยถึงความคืบหน้าเรื่องการเปิดเรียน ภายหลังประกาศปิดโรงเรียน 28 จังหวัด ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์คาดว่าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

นายณัฏฐพล กล่ าวต่อว่า เรื่องการสอบนั้นยังใช้แผนตามเดิม คือยังไม่สอบออนไลน์ ส่วนนักเรียนชั้น ม.6 ให้ฝ่ายพิจารณาข้อสอบพิจารณาว่าเด็ กอาจได้รับข้อมูลความรู้ไม่ครบถ้วนเท่ากัน เกิดความเหลื่อมล้ำ ข้อสอบ จึงอาจต้องเปลี่ยน ซึ่งทาง ศธ. กำลังดูบริบทอยู่ โดยหล ายประเทศได้มีการอนุญาตให้เด็ กได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ

ในส่วนของนักเรียน ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อยู่ระหว่างหารือกันว่ามีเนื้อหาไหนที่ควรรู้ที่ต้องสอบในโอเน็ตบ้าง ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การระบ าดเริ่มควบคุมดีขึ้น ก็ได้รับข้อเรียกร้องจากโรงเรียนอนุบาล ซึ่งจะมีการปรึกษากับ ศบค. ว่าจะสามารถเปิดโรงเรียนอนุบาลได้หรือไม่

คาดว่าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องประเมินสถานการณ์ ทาง ศธ. กำลังดูบริบทอยู่

โดยหล ายประเทศได้มีการอนุญาตให้เด็ กได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ น้ องๆนักเรียนก็เตรียมตวกันไว้นะคะ

ขอขอบคุณที่มาจาก: สำนักข่าวไทย