ชัดเจน! รัฐบาลช่วยเหลือ 4 กลุ่ม ที่เดือดร้อนจาก CV19

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม เมื่อวันที่ 7 มกราคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เยียวย า CV 19 รอบใหม่ ชัดเจนต้องครอบคลุม เท่าเทียมทุกกลุ่ม

พร้อมเตรียมออกมาตรการพักชำระห นี้ควบคู่ไปด้วย 40 ล้านคนต้องครอบคุลม เท่าเทียม กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม กลุ่มเกษตร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้ อยโอกาส


ภาพจาก สวัสดิการทันข่าว


รอฟังความคืบหน้าอีกครั้งนะครับ

โพสต์ดังกล่าว

หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดทเร็วที่สุด