ชลบุรี สั่ง หลังคนแห่ขออนุญาตออกนอกพื้นที่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปขอหนังสือรับรองความจำเป็น ในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้สร้างความแออัดและไม่เว้นระยะห่าง จึงเกิดความกังวลในเรื่องการแพร่กระจายของ CV-19 รวมถึงในจ.ชลบุรี ยังพบปัญหา เมื่อเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางให้แบบวันต่อวันเท่านั้น

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 ม.ค. เพจเฟซบุ๊ก วิทย า คุณปลื้ม ว่าที่นายกอบจ.ชลบุรี ได้เผยแพร่ข้อมูลในกรณีดังกล่าวว่า จ.ชลบุรี ขยายช่องทางในการออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนี้

ประชาชนทั่วไป – ให้ผู้รับรองเซ็นได้ที่ที่ว่าการอำเภอ เมืองพัทย า สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีหมายเหตุ กรอกแบบฟอร์มคำขอใบรับรอง (เอกสารที่ไม่มีตราครุฑ) แล้วทางเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารรับรองให้สำหรับประชาชนทั่วไป (เอกสารที่มีตราครุฑ)

ส่วนพนักงานบริษัทและโรงงาน – ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท โรงงาน เป็นผู้เซ็นรับรอง เอกสารรับรองการเดินทาง หมายเหตุ สามารถปรับแบบฟอร์มในรูปแบบของบริษัท โรงงาน โดยให้มีเนื้อหาสาระสำคัญตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นตัวอย่าง (เอกสารที่มีตราครุฑ) และให้เจ้าของหรือผู้จัดการ เป็นผู้เซ็นรับรอง

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ – ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เซ็นรับรอง หมายเหตุ ใช้แบบฟอร์ม (เอกสารที่มีตราครุฑ) และให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เป็นผู้เซ็นต์รับรอง

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจเซ็นใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง

ด้านนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงได้มีการสั่งการด้วยวาจาไปยัง 5 จังหวัดดังกล่าวแล้ว โดยนอกเหนือจากที่ประชาชนจะต้องไปขอหนังสือรับรองจากทางนายอำเภอแล้ว ประชาชนในพื้นที่สามารถขอหนังสือรับรองจากทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ด้วย โดยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านจะได้รับแบบฟอร์มเช่นเดียวกับทางอำเภอ เพื่อลดความแออัดและเพื่อให้การบริการประชาชนสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในส่วนของเงื่อนเวลานั้นเราก็จะปรับแนว โดยหากประชาชนที่ต้องเดินทางเข้าออกทุกวัน ก็จะขยายเวลาให้โดยหนังสือรับรองอาจมีอายุนาน 1 สัปดาห์ แล้วจึงค่อยไปทำเรื่องขอหนังสือรับรองอีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ชลบุรีสั่งด่วน แก้ปมคนแห่ขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ เลิกแผนใช้ได้วันต่อวัน โดยให้ผู้มีอำนาจเซ็นใบรับรอง พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการเดินทางแต่ละครั้ง

ขอบคุณ วิทย า คุณปลื้ม