จับตา กสทช.เรียก3ค่ายมือถือเข้าพบ หลัง การลงทะเบียน คนละครึ่ง

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 สำนักงาน กสทช. เชิญค่ายมือถือหลัก 3 ค่ายมาให้ข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บตก

สืบเนื่องจากที่ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือกำชั บโอเปอเรเตอร์ทุกรายเพิ่มขีดความสามารถ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดูแล บำรุงรักษา ซ่ อมแ ซม และปรับปรุ งแ ก้ไข โครงข่ายโทรคมนาคม อุปกรณ์ ให้พร้อมรองรับการลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 2 ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมที่รองรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 พบว่า ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่ายมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งนี้เป็นอย่ างดี ทุกรายมีการตั้ง Wa r Room เพื่อมอนิเตอร์กระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการในการจัดส่ง SMS และมีการเพิ่ม Capacity ของโครงข่ายเพื่อรองรับลงทะเบียนในครั้งนี้ไว้

โดยการลงทะเบียนรับสิทธิครั้งนี้ โครงข่ายของแต่ละค่ายสามารถรองรับและสามารถส่ง SMS ตอบกลับไปยังประชาชนสำเร็จครบหมดตามข้อมูลที่ทางระบบกรุงไทยส่งมา ซึ่งขีดความสามารถของโครงข่ายที่ทุกค่ายเตรียมไว้เกินกว่าจำนวนข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยการลงทะเบียนครั้งนี้ใช้เพียงเวล า 9 นาที ก็ครบตามจำนวนสิทธิ์ 1.34 ล้านสิทธิ์