คุณตา อดีตทหาร ทำคุณเพื่อชาติ ถูกเรียกเก็บเบี้ยผู้สูงอายุคืนครึ่งแสน นาน 7 ปี

โผล่แล้วอีกหนึ่งกับกรณีที่มีผู้สูงอายุออกมาร้องเรียนกับสื่อว่าตนถูกเรียกเก็บเบี้ยผู้สูงอายุคืน โดยผู้สูงอายุรายดังกล่าวนี้ชื่อ นายเอี้ยง นาคสิงห์ อายุ 67 ปี ชาวหมู่ 14 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ได้รับเบี้ยเดือนละ 600 บาท มานานกว่า 7 ปี แต่แล้ววันหนึ่งคุณตาก็โดนเรียกเก็บเงินคืนจากกรมบัญชีกลาง เป็นจำนวนเงินดังกล่าวทั้งสิ้น 51,600 บาท ซึ่งทางคุณตาก็ทยอยจ่ายให้อยู่ทุกเดือน

คุณตาเล่าว่าได้รับหนังสือแจ้งจาก อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่มากหาถึงที่บ้าน พร้อมกับเรียกไปไกล่เกลี่ยรับสภาพห นี้ ซึ่งตนได้ชำระงวดแรกเป็นเงินก้อนใหญ่ จำนวน 10,320 บาท ต่อมาตนเองได้รับหนังสือสารภาพห นี้ ซึ่งออกโดย อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

โดยแจ้งว่าขอให้แบ่งชำระเป็นงวดๆ จนครบจำนวน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยชำระทุกวันที่ 10 ของเดือน ทำให้ตนเองมีความเดือ ด ร้อนอย่างมาก

นายเอี้ยง นาคสิงห์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อหลายสิบปีก่อน ตนเองได้รับราชการเป็นทหาร และไปร บ ที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และได้รับบา ด เ จ็ บ จากการโดนส ะ เ ก็ ด ร ะ เ บิ ด จนขา พิ การ หลังจากนั้นได้รับเงินช่วยเหลือองค์การทหารผ่านศึ ก เดือนละ 3,000 บาท มานานกว่า 10 ปี ซึ่งต่อมาได้รับเบี้ยคนพิ การและเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม

ล่าสุดก็ได้รับการท ว ง ถามเงินที่ต้องคืนดังกล่าว โดยปัจจุบันตนเองอาศัยอยู่กับภรรย า ชื่อนางบุญชู นาคสิงห์ อายุ 67 ปี ได้เงินเบี้ยสูงอายุ เดือนละ 600 บาท และรับจ้างเก็บมันสำปะหลังของชาวบ้านในละแวก เลี้ยงชีพ ส่วนตนเองไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร อาศัยเงินช่วยเหลือต่างๆ

จากภาครัฐที่เยียวย ามาให้เท่านั้น ตนเองจึงอยากร้องขอทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ให้ความช่วยเหลือโดยยกเลิกระเบียบดังกล่าว เพราะตอนนี้แม้แต่เงินจะติดตัวยังไม่มี ถ้าหากไม่มีจ่ายคืนในงวดต่อไป ตนเองคงยอมติดคุ ก ใช้ ห นี้ แทน

ขอบคุณ มติชนออนไลน์