คลัง เผยแล้ว แอปฯ เป๋าตัง ต้องทำอย่างไร ถึงจะได้เงิน 3,500 บาท

อีกไม่กี่วันก็จะเปิดให้ลงทะเบียน “เราชนะ” แล้ว มาตรการจากรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน  ด้วยการแจกเงินคนละ 3,500 บาท ทั้งหมด 2 เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ซึ่งพบว่า ผู้ที่มีแอปฯ เป๋าตัง ก็สามารถรับสิทธิเราชนะ ได้เช่นกัน ซึ่งล่าสุด ทางกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเผยแล้วว่า คนที่มีแอปฯ เป๋าตัง จะต้องทำอย่างไร ถึงจะได้เงิน 3,500 บาท

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยกเว้นว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้ว

ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญจากส่วนราชการ

ไม่เป็นผู้มีรายได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ถ้ามีแอปฯ เป๋าตัง จะได้รับสิทธิอย่างไร

คนที่มีแอปฯ นี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาลงทะเบียนอีก เพราะรัฐมีข้อมูลจากการที่ท่านลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน/คนละครึ่ง แล้ว ทว่า ไม่ใช่ว่าคนที่มีเป๋าตังทุกคนจะได้เงิน ท่านต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อน
เช็กสิทธิได้วันไหน

5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน www.เราชนะ.com

รับเงินวันไหน

รับเงินโอนครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในครั้งแรก ท่านจะได้เงิน 2,000 บาท ครั้งต่อ ๆ ไป จะได้เงิน 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

หากไม่ได้รับเงินวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ทำอย่างไร

หากท่านไม่ได้รับเงินในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ท่านจะได้รับเงินที่ทบในอีกสัปดาห์ 1,000 บาท เช่น หากท่านได้เงินครั้งแรกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ท่านจะได้รับเงิน 3,000 บาท จากนั้นก็จะทยอยโอน 1,000 บาท
รับเงินผ่านช่องทางไหน

แอปฯ เป๋าตัง โอนเงินให้ทุกวันพฤหัสบดี