คลังเผย 3 กลุ่ม จะเปิดให้ลงทะเบียนรับ 7,000 สิ้นเดือนนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากครับ ช่วงแบบนีโครงการดีๆ อย่างนี้ช่วยได้หลายอบ่างเลย

ล่าสุด วันที่ 27 มกราคม กรณีระลอกใหม่ ในประเทศจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อเยียวย าช่วยเหลือ ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะว่า

โครงการเราชนะมีผู้ได้สิทธิแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนและรอรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.ผู้ที่ใช้ แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่จะถูกคัดกรองอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน เมื่อได้สิทธิจะรับเงินผ่าน g-wallet ในแอพพ์เป๋าตัง

3.กลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูล จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนนั้น

ทางกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐและกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการลงทะเบียน

โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สถาบันการเงินของรัฐทุกสถาบัน และทุกสาขา ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ส่วนรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา