คลังเผยรายละเอียด เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม เราชนะ รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

ยังคงมีคำถามออกมาเรื่อยๆ เกี่ยวกับโครงการเราชนะ มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท สำหรับกลุ่ม เกษตรกร นั้น ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กรณีมีข้อสงสัยว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเพื่อรับเงินเยียวย าจำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือนหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเยียวย า และต้องมาทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com

ยกเว้นเกษตรกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดิมของรัฐ เช่น เป็นผู้ถือบัตรคนจน อยู่ในโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน โดยเงินจะโอนเข้าระบบที่มีอยู่เดิมเมื่อถึงกำหนด

สาเหตุที่เราต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐดังกล่าวมาลงทะเบียนในครั้งนี้ ทั้งที่การเยียวย าในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา เกษตรกรไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน โดยจะให้ใช้ฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เนื่องจาก ฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯนั้น จะเป็นฐานข้อมูลครัวเรือน ไม่ใช่รายบุคคล ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องการให้มีการอัพเดทข้อมูลรายตัวเกษตรกร เพื่อให้สามารถเยียวยาเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม จึงขอให้มีการลงทะเบียนอีกครั้ง

กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดด้วย เช่น ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท หรือ มีรายได้ถึง 3 แสนบาทต่อปี ซึ่งจะถือว่า เป็นเกษตรกรที่เป็นคนมีฐานะ ดังนั้น แม้ว่า เกษตรกรที่มีรายได้ดังกล่าวมาลงทะเบียน แต่ระบบจะมีการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตัดสิทธิ

รักษาการผอ.สศค.กล่าวด้วยว่า จริงๆแล้ว รัฐบาลเปิดโครงการนี้ เพื่อเยียวย าประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพอิสระ แต่ก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีฐานะ ซึ่งเรากำหนดว่า จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท หรือมีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เม็ดเงินเยียวย าเข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆ

ทั้งนี้ คลังแจงเงื่อนไข เกษตรกร รับเยียวย า เราชนะ 7,000 บาท ต้องไม่เป็นผู้ที่มีฐานะ และเกษตรกรบางกลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่าน www.เราชนะ.com