คลังเปิดกลุ่มใหม่ ได้สิทธิ์แน่นอน เราชนะ 3,500 สองเดือน เตรียมเฮได้เลย

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ามาตรการเยียวย าจากรัฐบาล ซึ่งเตรียมจ่ายเงินผ่าน “เราชนะ” โดยนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

หลังเข้าหารือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระท บ ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้ เนื่องจากโครงการดังกล่ าว จะใช้งบประมาณจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เ งิน 1 ล้านล้านบาท หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ เงื่อนไขโครงการเราชนะยังไม่ได้สรุป ต้องหารือกันอีกครั้ง แต่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเช่นเดียวกับที่ผ่านมา และรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ผู้ถือบัตรสวัสดิการ(บัตรคนจ น) จะได้รับสิทธิทั้งหมด ส่วนพ่อค้า แม่ค้า แม้จะอยู่ในโครงการคนละครึ่ง แต่มีรายได้น้ อย ลงทะเบียนรับเงินผ่านโครงการเราชนะได้

อย่ างไรก็ตาม ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี ลงทะเบียนรับสิทธิได้ วิธีการลงทะเบียนในรอบนี้จะพย าย ามไม่ทำให้ยุ่งย ากเหมือนที่ผ่านมา

ที่มา thairath