คลังตอบทุกข้อสงสัย โครงการ เราชนะ ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ใครมีสิทธิ์บ้าง

กำลังเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการ เราชนะ ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ แถลงข่าวมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบ โดยหนึ่งในมาตรการที่น่าสนใจคือ มาตรการเราชนะ ที่มีการแจกเงินเยียวยาจำนวนเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน

โดย ในช่วงหนึ่ง นายอาคม เผยว่า วิธีการลงทะเบียนนั้นจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่านเว็บไซต์ โดยกำหนดวันที่จะลงทะเบียนให้เร็วที่สุด คือภายในช่วงปลายเดือนมกราคม และเมื่อลงทะเบียนเสร็จจะสามารถโอนเงินและสามารถกดเงินออกมาได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

ส่วนตัวเลขของผู้ที่จะได้รับเงิน และเกณฑ์การรับเงินนั้น ถือว่ายังมีเพียงแค่คร่าวๆ ออกมา ยังไม่นิ่ง โดยประมาณการว่าประมาณหลัก 10 ล้านคน สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการอาชีพอิสระ มีสิทธิ์ที่จะได้แน่นอน แต่เกษตรกรอาจต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม แต่หากท่านเป็นคนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง ท่านมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนและได้รับเงินจากเราชนะเช่นกัน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในโครงการคนละครึ่ง ย่อมมีคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม คนที่รายได้เยอะ ข้าราชการ หรืออื่นๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งคนเหล่านี้จะมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว เมื่อมาลงทะเบียนในโครงการเราชนะ ก็จะถูกกรองข้อมูลออกไป ทำให้เหลือคนที่จำเป็นจะได้รับเงินจริงๆ

ส่วนวิธีการคัดกรองคือ เอาตัวเลขของคนทั้งประเทศมาดูว่ามีกี่คน แล้วตัดคนที่คุณสมบัติไม่ครบออก (ประกันสังคม ข้าราชการ เป็นต้น) ที่เหลือได้หมดแบบ Negative List

ทั้งนี้ โครงการเราชนะ จะไม่เหมือนโครงการคนละครึ่ง ตรงที่ของโครงการคนละครึ่ง จะเป็นการแย่งกันลงทะเบียน First come first serve แต่ของโครงการเราชนะ จะเป็นการลงทะเบียนแบบมีระยะเวลาให้ สำหรับคนที่มีคุณสมบัติตรงเท่านั้น และพิเศษไปกว่านั้นคือ รอบนี้ท่านที่ถือบัตรคนจน มีสิทธิ์ได้รับเงินแน่นอน