ครม. ไฟเขียว ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สถานการณ์ CV-19 ในไทยรอบนี้ มีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งทางภาครัฐเองก็รับทราบถึงปัญหานี้ดีจึงมีข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทย เพราะเมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก CV-19 รอบใหม่

โดยมาตรการเยียวยานี้มีระยะเวลา 2 เดือนคือรอบบิลเดือนกุมพันธ์ ถึงมีนาคม 2564 โดยค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคจะลดลง 10% ส่วนค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะลดลงตามอัตราการใช้เป็นช่วงๆ

คลิป

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า