ครม.ไฟเขียว ช่วยเหลือประกันสังคม มาตรา 33 ด้วยการส่งเงินสมทบเหลือ 75 บาท นาน 2 เดือน

หลังจากหารือกันอยู่นานเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 ล่าสุดในวันที่ 26 ม.ค. 2564 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม

ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอ ด้วยการลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

สำหรับในส่วนของนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม)

ทั้งนี้ เป็นการลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งปรับลดส่งเงินสมทบทั้งสองฝั่ง คือ ฝั่งลูกจ้างและฝั่งนายจ้าง จากร้อยละ 5 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 750 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท

อย่างไรก็ตาม ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะแถลงในรายละเอียดหลังจากการประชุม ครม.เสร็จสิ้น