ครม. มีมติเห็นชอบ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงวันที่ 28 กุภาพันธ์ 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์ในไทยตอนนี้ส่งผลให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวขยายต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเมื่อวันที่ 5 ม.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผ่านทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ ไทยคู่ฟ้า ว่าที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบขยายการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก จากเดิมถึง วันที่ 15 ม.ค.64 เป็นวันที่ 28 ก.พ.64

เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะใช้อำนาจตาม พรก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจในการปฏิบัติงาน ควบคุม CV-19 รวมไปถึงการจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพการประชุม

ขอบคุณภาพจาก Wassana Nanuam