คน 2 กลุ่ม ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากเลยครับ ผม

ล่าสุด วันที่ 13 ม.ค. 64 ความคืบหน้ามาตรการเยียวย าบรรเทาผลกระทบประชาชน รอบ 2 กระทรวงการคลัง

ได้มีข้อสรุปวงเงินสำหรับการช่วยเหลือไว้ที่ 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยจะเสนอ ครม.ในสัปดาห์หน้า

ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสิทธิเยียวย านี้ จะได้รับเงินงวดแรกในช่วงสิ้นเดือน ม.ค.64 หรือต้นเดือน ก.พ.64 เป็นอย่างช้า

อย่างไรก็ตาม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่าในเบื้องต้นมี 2 กลุ่ม ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ  เราชนะ  ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ

1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน

2. กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย

แต่ก็ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกทีว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่

ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้ที่มีฐานข้อมูลในระบบอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีอยู่ราวๆ 40 ล้านคน

ส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา คือ เจ้าหน้าที่ของ รั ฐ  ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 เพราะได้รับความช่วยเหลือจากช่องทางอื่นแล้ว