คนไม่มีสมาร์ตโฟน จะได้เงินเราชนะอย่างไร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราสวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า อย่ายบอกนะว่าให้ไปที่คอมพิวเตตอร์ จะมีมากถ้าได้รับกันแบบทั่วถึง

จากกรณี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. มีมติเห็นชอบโครงการ เราชนะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการลดภาระค่าครองชี พ

โดยจะสนับสนุนเงินช่ วยเหลือใ ห้แก่ประชาชน 31.1 ล้านราย วงเงินไม่เกิน 3,500 ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.2564) โดยมีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 2.1 แสนล้านบาท

ประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก คือ ไม่ให้เงินสด ไม่ต้องการให้ประชาชนสัมผัสตัวเงิน เพราะอาจจะมีเชื้อโรค ปะปนมาได้ และรั ฐบาลอยากให้ประชาชนมีประสบการณ์กับสังคมไร้เงินสดและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านวงเงินเสมือนหนึ่งเป็นเงินสดได้

รวมถึงยังสามารถจำกัดการใช้จ่าย ไม่ให้เงินหายไปกับสิ่งที่ค วบคุ มได้ยาก หรือใช้จ่ายกับห้างร้านขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช้วัตถุประสงค์ของรั ฐบาล

ล่าสุด ทางด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงในส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ตโฟน

ซึ่งรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกเตรียมประสานพูดคุยกับค่ายมือถือจัดหาโทรศัพท์สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์ รองรับการใช้จ่ายเพื่ออำนวยความความสะดวก จำหน่ายในราคาถูกให้ เชื่อว่าคนกลุ่มนี้มีจำนวนไม่มาก

ก็ต้องอำนวยความสะดวกเขา เดี๋ยวนี้ราคาโทรศัพท์ก็ไม่แพง คิดว่าคนไม่มีโทรศัพท์ไม่น่าจะเยอะ โครงการนี้ครอบคลุมประชาชน 31 ล้านคน ถ้า 2 ล้านคนไม่มีโทรศัพท์

ทั้งนี้ ก็แสดงว่า 90% ได้ประโยชน์ไปแล้ว อีก 2 ล้านคนที่เหลือก็จะต้องมาดูแล อำนวยความสะดวกให้ ถ้ามีการตกหล่นก็จะมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้ว นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว