คนละครึ่ง เฟส2 เปิดให้ใช้จ่ายแล้ว โปรดใช้ภายใน 14 วัน ก่อนถูกตัดสิทธิ

นาทีนี้คงไม่มีโครงการไหนได้เสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนเท่าโครงการนี้อีกแล้วสำหรับโครงการ คนละครึ่ง ที่เปิดให้ลง เฟส 2 รอบแรก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา จำนวน 5 ล้านสิทธิ เพิ่มวงเงินจาก 3,000 เป็น 3,500 บาท และเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกไปจำนวน 1.34 ล้านสิทธิ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 ที่ผ่านมา

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนผ่านและได้รับสิทธิแล้ว จะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. จนถึงวันที่ 31 มี.ค.64 โดยรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้คนละ 3,500 บาทผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS (หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์)