ข่าวดี ศบค.แถลงยอดผู้ติดวันนี้ ลดลงมาแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 นายแพ ทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแ พร่กระจายของ CV-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แ พร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน ว่า

ประเทศไทยพบจำนวน ผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 188 ราย แบ่งเป็นการติดภายในประเทศ 81 ราย การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแร งงานข้า มชาติ 73 ราย และติดจากต่างประเทศ 34 ราย อยู่ในสถานที่กั กกันที่รัฐจัดให้ 21 ราย และไม่อยู่ในสถานที่กั กกันที่รัฐจัดให้ 13 ราย


ศูนย์ข้อมูล CV-19

วันที่ 15 มกราคม ไทยมีผู้ติด CV-19 เพิ่มขึ้น 188 ราย แบ่งเป็น ⁣

-ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวั งและระบบบริการฯ 81 ราย⁣

-ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 73 ราย⁣

-เดินทางจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 21 ราย⁣

-จากเมียนมา 13 ราย⁣

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันอย่างเค ร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19