ขั้นตอนการลงทะเบียน กู้ให้ผ่าน แอป MyMo รับเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก

หลังจากที่ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ผ่านแอป MyMo

ทำให้มีประชาชนต่างเข้าไปลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก

วันนี้เราวิธีกู้เงินผ่านแอปฯ MyMo เงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

ไม่ต้องใช้หลักประกัน เตรียมตัว ลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

ผ่านแอปฯ MyMo เงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

กู้เงินในวงเงินสูงสุดไม่เกินคนละ 50,000 บาท โดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้เลย

ซึ่งได้มีการเริ่มไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มค. 64 ที่ผ่านมาแบะได้มีการปิดไป

แต่จะเปิดให้ยื่นลงทะเบียนกู้กันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ วันที่ 23 มค. 64

เงื่อนไขสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1. วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

3. ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

4. ไม่ต้องค้ำประกัน

5. ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน

6. เปิดให้ลงทะเบียนครั้งใหม่ ช่วงโควิดระลอก 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด