กำหนดเปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง และเงื่อนไขการรับสิทธิ ให้ 1 ล้านคนเท่านั้น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการ คนละครึ่ง เป็นอีกหนึ่งโครงการประชาชนให้ความสนใจ และต่างรอการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในรอบใหม่ ล่าสุด วันที่ 8 มกราคม 2564 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะมีการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง รอบเก็บตกอีกครั้ง ในช่วงกลางเดือน มกราคม นี้ ซึ่งขณะนี้ เริ่มทราบสิทธิคงเหลือว่ามีจำนวนเท่าไหร่ จากการดำเนินโครงการในเฟสแรก และเฟส 2

คนละครึ่ง

ยังมีสิทธิคงเหลือรวมอยู่กว่า 1 ล้านสิทธิ นอกจากนี้ ก็จะยังมีสิทธิตกหล่นจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟส 2 แต่ไม่ได้ใช้จ่ายภายใน 14 วันด้วย ซึ่งจะต้องมาสรุปตัวเลขอีกครั้ง ส่วนข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ขอให้พิจารณาต่ออายุโครงการคนละครึ่ง ออกไปอีก 3 เดือน

และเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายต่อบุคคลเป็น 5,000 บาทนั้น ยังไม่ได้มีการพิจารณาต่ออายุโครงการ ยังอยู่ที่ระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมินกันใหม่อีกครั้ง

สำหรับโครงการคนละครึ่ง ที่คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกรอบใหม่กลางเดือน มกราคม 2564 จำนวน 1 ล้านสิทธิ และลงทะเบียนไม่สำเร็จในทั้งสองเฟสด้วยหลายปัจจัย จะได้สิทธิลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4. จำนวน 5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการช้อปดีมีคืน