กลุ่มเปราะบาง 14 ล้านคน เตรียมเฮ รัฐยืนยันช่วยเหลือเงินเยียวยา 3,500 บาท นาน 2 เดือน

ใกล้จะรู้ผลกันแล้วสำหรับการยื่นเสนอมาตรการเยียวยา เราชนะ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งภายในวันที่ 19 ม.ค. 64 ของวันพรุ่งนี้ จะมีความชัดเจนเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาในโครงการ “เราชนะ” ที่รัฐบาลจะนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์การของ CV-19 ในระลอกใหม่

การประชุมวันพรุ่งนี้ (19 ม.ค.) จะมีการพิจารณาถึงเงื่อนไขของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา คนละ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้อยู่ที่ 35-40 ล้านคน โดยจะพิจารณาจากฐานข้อมูลที่ทางรัฐบาลมีอยู่แล้ว และในจำนวนนี้จะมีอยู่ 14 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง รัฐบาลยืนยันว่า กลุ่มเปราะบางจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอน

โดยกลุ่มที่จะไม่ได้รับเยียวยา หรือถูกนำมาพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (19 ม.ค.) คาดว่า จะเป็นกลุ่มแรงงานในระบบ, ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังพอสามารถช่วยเหลือตัวเองอยู่ได้บ้างบางส่วน