กรุงไทย สุดปลื้ม ลงทะเบียนเราชนะ วันเดียว ยอดพุ่งกว่า 5 ล้านคน

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เมื่อ วันที่29 ม.ค.64 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมความพร้อมทุกด้านอย่ างเต็มที่ สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ โดยการลงทะเบียนวันแรกสำหรับประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวล า 06.00 น. มีประชาชนสนใจเข้ามาลงทะเบียนจำนวนมาก ในช่วงเช้ามียอดการลงทะเบียนแล้วจำนวน 5 ล้ านคน ซึ่งระบบมีศักยภาพสามารถรองรับได้ ไม่มีปัญหาแต่อย่ างใด

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทยอยเข้ามาลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ เราชนะ.com ได้เรื่อยๆ ตั้งแต่เวล า 06.00 23.00 น . จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียนในวันแรก เนื่องจากไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ ไม่มีเต็ม และไม่มีการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด ซึ่งหลังจากลงทะเบียนแล้ว เริ่มทยอยตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิวงเงินจะเข้าในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบวงเงิน 7,000 บาท และเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อย่ างไรก็ตาม การเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั้น เป็นช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแต่อย่ างใด

สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินเยียวย าโดยอัตโนมัติ ได้รับวงเงินเข้าบัตรเป็นรายสัปดาห์ จำนวนสัปดาห์ละ 675 บาท หรือ 700 บาท เริ่มเข้าวันแรก 5 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถสะสมได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ส่วนกลุ่มที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิผ่าน เราชนะ.com และแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ซึ่งจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิวงเงินจะเข้าในแอปพลิเคชันเป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บาท เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สะสมใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564