กรมบัญชีกลาง เผยข้อสงสัย เหตุใดผู้สูงอายุต้องคืนเงิน ทั้งที่สาเหตุมาจากรัฐ

คงเป็นคำถามที่หลายคนต่างสงสัยและต้องการคำตอบให้แน่ชัดจากกรณีที่ผู้สูงอายุคุณตาคุณยายหลายท่านเจอหนังสือเรียกให้คืนเงินเบี้ยประกันผู้สูงอายุ ทะ้งที่รัฐทำผิดเองแท้ๆ ข้อสงสัยนี้กระจ่างแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เมื่อนางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรื่องผู้สูงอายุหลายคนถูกเรียกคืนเบี้ยคนชรานั้น เนื่องจากมีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนบ้าง ผิดพลาดบ้าง ซึ่งหลายคนก็ยอมผ่อนคืนให้ บางคนก็ยอมติดตาราง ทำไมผู้สูงอายุต้องคืนเงินด้วยเพราะรัฐนั้นผิดพลาดเอง นั่นเป็นเพราะว่า การได้รับบำนาญพิเศษ เป็นเงินที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางกรณีบุตรไม่อยู่จากการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนเบี้ยผู้สูงอายุเป็นการออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ปรับแก้เมื่อปี 2552 เปลี่ยนเงื่อนไขให้ องค์การบริหารสว่นท้องถิ่น ห้ามจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิอื่นอยู่แล้ว

เมื่อมีการตรวจสอบผู้สูงอายุคนใดได้รับสิทธิซ้ำซ้อน ก็จะยุติการจ่าย ส่วนผู้สูงอายุที่ต้องจ่ายเงินคืน ก็ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล แต่ก็ต้องผ่อนจ่ายแบบไม่มีดอกเบี้ย และในอนาคตอาจมีแก้กฎระเบียบอีกได้

สำหรับสถิติปัจจุบัน พบว่า มีผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับสิทธิ์เบี้ยผู้สูงอายุจำนวนมาก โดยที่ จ.กระบี่ พบสูงถึง 100 ราย, จ.ลพบุรี พบ 10 ราย, จ.นครราชสีมา พบ 610 ราย, จ.เชียงใหม่ 200 ราย รวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 2 พันราย