กรมบัญชีกลาง เตรียมช่วยคนชรา รับเบี้ยซ้ำซ้อน จำนวน 1.5 หมื่นรายแล้ว

ถือเป็นข่าวดีสำหรับคุณตาคุณยายหลังรองอธิบดี โฆษกกรมบัญชีกลาง นางนิโลบล แวววับศรี  ได้ออกมากล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่รับเบี้ยซ้ำซ้อนจำนวนกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 29 ม.ค.64 ที่ผ่านมา ทางกรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุดังกล่าว แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ โดยตอนนี้แนวทางเบื้องต้น จะพิจารณาช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นรายๆ ไป ตามข้อเท็ จ จริง และความสามารถในการชำระห นี้ ที่เป็นอยู่

อย่างไรก็ดี กรมฯ ขอชี้แจงว่า ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อน โดยเรื่องดังกล่าวมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลักมาให้กรมบัญชีกลางซึ่งทำหน้าที่ดูแลระบบจ่ายเงินกลางให้รัฐบาล ช่วยตรวจสอบว่าข้อมูลบุคคลเหล่านั้นมีการรับเงินบำนาญ หรือบำนาญพิเศษหรือไม่ ซึ่งเมื่อกรมตรวจเสร็จก็ได้ส่งกลับไปให้กรมส่งเสริมการปกครองฯ ตามจำนวนใกล้เคียงกับที่เป็นข่าว

ส่วนจะมีการรับเบี้ยคนชราซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญ หรือบำนาญพิเศษ หรือไม่นั้น เป็นขั้นตอนที่กรมส่งเสริมการปกครองฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยคนชราเองว่า มีการซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ซ้ำซ้อนตั้งแต่เมื่อไร และมีจำนวนเงินซ้ำซ้อนกี่บาท ที่สำคัญการขอเรียกเบี้ยคนชราคืน เป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่อำนาจของกรมบัญชีกลาง เพราะกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ตัวกลางในการสั่งจ่ายเงิน ตามก ฎ หมาย รายชื่อและงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองฯ แจ้งมาให้เท่านั้น