กรมทางหลวงชนบท ทุ่มงบเฉียด 500 ล้าน สร้างถนนเข้าศูนย์พัฒนา

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 ม.ค. มีรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาลให้แก่ชาวไทยภูเขาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวทางหลวงชนบทที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ในการสร้างเส้นทางสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการขนผลิตผลทางเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้ทุกฤดู ส่งเสริมการพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวไทยภูเขา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม จึงได้ปรับปรุงเส้นทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการสนับสนุนเส้นทางเข้าโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรูปแบบการปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ข้างทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด- แม่สะเรียง) (กม.ที่ 36+900) สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลอตอ หมู่ 13 ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างงานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด โครงสร้างทางและผิวจราจร มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 82 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน มิ.ย. 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 246.664 ล้านบาท

ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 44+602 ที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 บ้านแม่ตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 74+032 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 ระยะทาง 29.430 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างงานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด โครงสร้างทางและผิวจราจร ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 40 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.พ. 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 244.490 ล้านบาท

ขอบคุณที่มา khaosod