กบง. พิจารณาราคาน้ำมัน วาระเร่งด่วน

เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดในขณะนี้ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 มีรายงานจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูงต่อเนื่อง เพื่อดูแลสถานการณ์ช่วยประชาชน โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บ าทต่อลิตร

ล่ าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบ ายพลังงาน(กบง.) มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนในการดูแลดีเซล

ที่ประชุมกบง.มีมติปรับลดสูตรผสมน้ำมันไบโอดีเซล(บี100) จากบี 7 ชนิดเดียว(เดิมมี บี7 บี10 และบี 20) เหลือเพียงบี 5 ชนิดเดียว มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

ทั้งนี้เดิมกบง.ที่ผ่านมา มีมติปรับสูตรดีเซล จากบี7 บี10 และบี20 เหลือเพียงบี7 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 แต่ด้วยสถานการณ์ราคาตล าดโลกที่สูงขึ้นมาก

จนทำให้ต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนลิตรละ 3.09 บ าท กบง.จึงต้องพิจารณามาตรการใหม่เพื่อดูแลราคาโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ต้นทุนบี100 ยังอยู่ระดับสูง ล่ าสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 อยู่ที่ 57 บ าทต่อลิตร ส่งให้ราคาน้ำมันบี100 ที่ผสมในน้ำมันบี7 อยู่ที่ประมาณ 2-3 บ าทต่อลิตร

ขณะที่มาตรการการลดทางภาษีสรรพสามิตกระทรวงพลังงานได้ส่งสัญญาณให้กระทรวงการคลังแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา

สำหรับราคาน้ำมันดีเซล ล่ าสุดอยู่ที่ 29.94 บ าทต่อลิตร ค่าการตล าดเหลือเพียง 0.03 บ าทต่อลิตร กองทุนอุดหนุนอยู่ 3.09 บ าทต่อลิตร ภาษีสรรพสามิตลิตรละ 5.99 บ าท

ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 23 มกราคม 2565 ติดลบ 12,335 ล้านบ าท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันบวก 11,828 ล้านบ าท และบัญชีแอลพีจีติดลบ 24,163 ล้านบ าท

อย่างไรก็ตาม ดีเซลห้ามเกิน 30 บ าท กบง.เคาะด่วน ลดสูตรเหลือบี 5 เริ่ม 5 ก.พ.นี้